Chromium Code Reviews
chromiumcodereview-hr@appspot.gserviceaccount.com (chromiumcodereview-hr) | Please choose your nickname with Settings | Help | Chromium Project | Gerrit Changes | Sign out
(392)

Side by Side Diff: chrome/app/nibs/BookmarkManager.xib

Issue 501073: Native Cocoa bookmark manager, part 1 (Closed)
Patch Set: Style fixes, and copy/paste unit tests Created 10 years, 11 months ago
Use n/p to move between diff chunks; N/P to move between comments. Draft comments are only viewable by you.
Jump to:
View unified diff | Download patch
OLDNEW
(Empty)
1 <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
2 <archive type="com.apple.InterfaceBuilder3.Cocoa.XIB" version="7.03">
3 <data>
4 <int key="IBDocument.SystemTarget">1050</int>
5 <string key="IBDocument.SystemVersion">9L31a</string>
6 <string key="IBDocument.InterfaceBuilderVersion">677</string>
7 <string key="IBDocument.AppKitVersion">949.54</string>
8 <string key="IBDocument.HIToolboxVersion">353.00</string>
9 <object class="NSMutableArray" key="IBDocument.EditedObjectIDs">
10 <bool key="EncodedWithXMLCoder">YES</bool>
11 <integer value="12"/>
12 </object>
13 <object class="NSArray" key="IBDocument.PluginDependencies">
14 <bool key="EncodedWithXMLCoder">YES</bool>
15 <string>com.apple.InterfaceBuilder.CocoaPlugin</string>
16 </object>
17 <object class="NSMutableDictionary" key="IBDocument.Metadata">
18 <bool key="EncodedWithXMLCoder">YES</bool>
19 <object class="NSArray" key="dict.sortedKeys">
20 <bool key="EncodedWithXMLCoder">YES</bool>
21 </object>
22 <object class="NSMutableArray" key="dict.values">
23 <bool key="EncodedWithXMLCoder">YES</bool>
24 </object>
25 </object>
26 <object class="NSMutableArray" key="IBDocument.RootObjects" id=" 1000">
27 <bool key="EncodedWithXMLCoder">YES</bool>
28 <object class="NSCustomObject" id="1001">
29 <string key="NSClassName">BookmarkManagerControl ler</string>
30 </object>
31 <object class="NSCustomObject" id="1003">
32 <string key="NSClassName">FirstResponder</string >
33 </object>
34 <object class="NSCustomObject" id="1004">
35 <string key="NSClassName">NSApplication</string>
36 </object>
37 <object class="NSWindowTemplate" id="801612057">
38 <int key="NSWindowStyleMask">15</int>
39 <int key="NSWindowBacking">2</int>
40 <string key="NSWindowRect">{{915, 545}, {689, 59 2}}</string>
41 <int key="NSWTFlags">880279552</int>
42 <string key="NSWindowTitle">Bookmark Manager</st ring>
43 <string key="NSWindowClass">NSWindow</string>
44 <object class="NSToolbar" key="NSViewClass" id=" 1046399320">
45 <object class="NSMutableString" key="NST oolbarIdentifier">
46 <characters key="NS.bytes">20D49 B48-6DB8-4131-A3FF-BF487B04ABF6</characters>
47 </object>
48 <nil key="NSToolbarDelegate"/>
49 <bool key="NSToolbarPrefersToBeShown">NO </bool>
50 <bool key="NSToolbarShowsBaselineSeparat or">YES</bool>
51 <bool key="NSToolbarAllowsUserCustomizat ion">YES</bool>
52 <bool key="NSToolbarAutosavesConfigurati on">YES</bool>
53 <int key="NSToolbarDisplayMode">2</int>
54 <int key="NSToolbarSizeMode">2</int>
55 <object class="NSMutableDictionary" key= "NSToolbarIBIdentifiedItems">
56 <bool key="EncodedWithXMLCoder"> YES</bool>
57 <object class="NSMutableArray" k ey="dict.sortedKeys">
58 <bool key="EncodedWithXM LCoder">YES</bool>
59 <string>19533CC3-98F5-4A 6C-B821-B785FC97D55D</string>
60 <string>83403F3E-2F03-4D B5-A1F0-CA564DEFC3CD</string>
61 <string>NSToolbarCustomi zeToolbarItem</string>
62 <string>NSToolbarFlexibl eSpaceItem</string>
63 <string>NSToolbarSeparat orItem</string>
64 <string>NSToolbarSpaceIt em</string>
65 </object>
66 <object class="NSMutableArray" k ey="dict.values">
67 <bool key="EncodedWithXM LCoder">YES</bool>
68 <object class="NSToolbar Item" id="933364437">
69 <object class="N SMutableString" key="NSToolbarItemIdentifier">
70 <charact ers key="NS.bytes">19533CC3-98F5-4A6C-B821-B785FC97D55D</characters>
71 </object>
72 <string key="NST oolbarItemLabel">New Folder</string>
73 <string key="NST oolbarItemPaletteLabel">New Folder</string>
74 <string key="NST oolbarItemToolTip"/>
75 <nil key="NSTool barItemView"/>
76 <nil key="NSTool barItemImage"/>
77 <nil key="NSTool barItemTarget"/>
78 <nil key="NSTool barItemAction"/>
79 <string key="NST oolbarItemMinSize">{0, 0}</string>
80 <string key="NST oolbarItemMaxSize">{0, 0}</string>
81 <bool key="NSToo lbarItemEnabled">YES</bool>
82 <bool key="NSToo lbarItemAutovalidates">YES</bool>
83 <int key="NSTool barItemTag">-1</int>
84 <bool key="NSToo lbarIsUserRemovable">YES</bool>
85 <int key="NSTool barItemVisibilityPriority">0</int>
86 </object>
87 <object class="NSToolbar Item" id="1000628990">
88 <object class="N SMutableString" key="NSToolbarItemIdentifier">
89 <charact ers key="NS.bytes">83403F3E-2F03-4DB5-A1F0-CA564DEFC3CD</characters>
90 </object>
91 <string key="NST oolbarItemLabel">Search</string>
92 <string key="NST oolbarItemPaletteLabel">Search</string>
93 <string key="NST oolbarItemToolTip"/>
94 <nil key="NSTool barItemView"/>
95 <nil key="NSTool barItemImage"/>
96 <nil key="NSTool barItemTarget"/>
97 <nil key="NSTool barItemAction"/>
98 <string key="NST oolbarItemMinSize">{0, 0}</string>
99 <string key="NST oolbarItemMaxSize">{0, 0}</string>
100 <bool key="NSToo lbarItemEnabled">YES</bool>
101 <bool key="NSToo lbarItemAutovalidates">YES</bool>
102 <int key="NSTool barItemTag">-1</int>
103 <bool key="NSToo lbarIsUserRemovable">YES</bool>
104 <int key="NSTool barItemVisibilityPriority">0</int>
105 </object>
106 <object class="NSToolbar Item" id="384214618">
107 <string key="NST oolbarItemIdentifier">NSToolbarCustomizeToolbarItem</string>
108 <string key="NST oolbarItemLabel">Customize</string>
109 <string key="NST oolbarItemPaletteLabel">Customize</string>
110 <string key="NST oolbarItemToolTip">Customize Toolbar</string>
111 <nil key="NSTool barItemView"/>
112 <object class="N SImage" key="NSToolbarItemImage">
113 <int key ="NSImageFlags">683671552</int>
114 <string key="NSSize">{32, 32}</string>
115 <object class="NSMutableArray" key="NSReps">
116 <bool key="EncodedWithXMLCoder">YES</bool>
117 <object class="NSArray">
118 <bool key="EncodedWithXMLCoder">YES</bool>
119 <integer value="0" id="8"/>
120 <object class="NSBitmapImageRep">
121 <object class="NSData" key="NSTIFFRepresentation">
122 <bytes key="NS.bytes">TU0AKgAAEAgAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
123 AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
124 AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
125 AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
126 AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
127 AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
128 AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
129 AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
130 AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
131 AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAICAgbAAAABAAAAAAEBAQIAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
132 AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAQEBAUAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
133 AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAENDQ0dJSUlW11dXbBpaWnDb29vzyAgIGUPDw8xAAAAAAAAAAAAAAAA
134 AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABsbGyUoKChIHh4ePSkpKUonJycsAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
135 AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAwMDCEJCQoWvr6/i9fX1/fX19f7h4eH82dnZ+YODg9sYGBg8
136 AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAJFRUV6ZGRkvf39/f/+/v7//////0NDQ7QAAAAEAAAAAAAAAAAAAAAA
137 AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA8PDx9ISEiH2tra8/7+/v/j4+P/2NjY/7a2tv+ysrL/
138 i4uL7j09PeUKCgoSAAAAAAAAAAAAAAAAUVFRlo2NjfTIyMj6x8fH/56env97e3v/ISEhMAAAAAAAAAAA
139 AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAPDw8lRUVFjtDQ0Pb+/v7/4eHh/dDQ0P+NjY3/
140 Tk5O6yoqKrIfHx+gGhoarCIiImwAAAABAAAAADg4OGWenp7/y8vL/d3d3f+8vLz/hYWF/0RERE0AAAAA
141 AAAAAAAAAAAfHx8sAAAAAQAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAj8/P2za2try9/f3/+vr6/7Kysr/
142 dnZ2/D4+PvwgICB+EBAQNAICAgcAAAAPERERPQMDAwkQEBASh4eH2MHBwf/o6Oj/39/f/3R0dP88PDxO
143 AAAAAAAAAAAAAAAAcnJylkNDQ58HBwcIAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAGBgYMfn5+uMvLy/3Hx8f+
144 u7u7/5OTk/9CQkL7HRYL7AICAgQAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAgICBS4uLjOWlpbz6urq/+7u7v+rq6v/
145 IyMj0wAAAAAAAAAAAAAAAIGBgZGLi4v/QkJC2Q0NDSYAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAGRkZJF5eXoylpaXz
146 pqam/4qKiv91dXX/YWFh+iwkHvojEADrJhcGoAgICA0AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAPj4+RJaWlvr19fX/
147 6+vr/7W1tfVaWlrlAwMDbAAAAACKioqcoqKi/7+/v/9HR0fnDg4OJwAAAAAAAAAAHR0dK3V1dZ+pqanC
148 +vr6/9vb2/99fX3+Y2Nj+EhISOgMCAP4JhIA8jgaAPBxNADsNyMMjgcHBwsAAAAAAAAAAAAAAAAMDAwO
149 m5ub+Orq6v/y8vL/0NDQ7ICAgMtkZGTqcHBwzLOzs//Pz8//0tLS/0xMTNoJCQkhAAAAABoaGjZ/f3+4
150 //////j4+P/9/f3/9vb2/0dHR/8oKCjkKSkpoAQCAJUNBQDXVSgA5XY5AOuTSADcOiUOewYGBgoAAAAA
151 AAAAAB4eHmFlZWX76Ojo/+7u7v/5+fn/5OTk9Li4uO3f39//8PDw/+Hh4f/Ly8v/Ozs7rQICAgMAAAAA
152 GBgYL3x8fP///////////7S0tP+np6f/QEBA+xUVFXUJCQkkBAQEDgcFA20jEQC7YzIA3n9BAOiiUwDK
153 NiMObgYGBgoTExNIOzs74bGxsf3Dw8P/1dXV////////////////////////////8/Pz/3R0dOcPDw9H
154 AAAAAQAAAAAAAAAAVVVVooCAgP/v7+//v7+//2VlZf86OjrLAQEBBgAAAAAAAAAAAAAAABENCVctFwCl
155 ZTQA1oZFAOCqWgDAMiMTgzExMcKzs7P4wcHB/5+fn//W1tb///////v7+/v//////////729vfOFhYXy
156 IyMjdAAAAAMAAAABAAAAAAAAAAAAAAAASkpKmlpaWv+RkZH/Nzc38hgYGG4AAAABAAAAAAAAAAAAAAAA
157 AAAAAAsFAEUwGACbaDcAzXpCAOFnRiLjs7Kx+MTExP+pqan/09PT/3p6evpdXV3rbGxs6l1dXfVXV1fs
158 UlJSxykpKWMAAAAGAAAAAQAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAQUFBmiMjI/8cHBysBQUFHQAAAAAAAAAA
159 AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAsFAEAuGACfSzAT47y4s/24uLj/lJSU/9TU1P+Dg4PkMzMzzwYGBgw6OjpB
160 QEBASQ8PDxYbGxshAAAAAgAAAAEAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAIiIimgoKCi4AAAAA
161 AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAHAwJBYS9u7n4r6+v/4GBgf/Pz8//iISB6CYmJqoDAwMK
162 AAAAAAAAAAAAAAABAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
163 AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABwAAABUwcHB7qurq/9ubm7/zs7O/5yOgPhlPhbf
164 MhsCegAAAA0AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
165 AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAADAwMnCgoKZsvLy++pqan/Wlpa/9LS0v+Nh4Hq
166 SCYE4IdDAeSbTgDLNxsAhwAAAA8AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
167 AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAADAwMOxoaGobV1dXzq6ur/0ZGRv/Z2dn/
168 hoaGxQkEAIY6HgCyaDMA2YVAAOuWSQDZPh4AngAAABEAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
169 AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABgYGFEoKCio0tLS86urq/8xMTH/
170 4uLi/4+Pj84AAABIAAAAAg8HAGg6HQDKaDIA4YI+APCVRQDsRSEAuAAAABMAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
171 AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAWFhYrNTU1z9ra2vb8/Pz/
172 FxcX/+rq6v+amprZAAAASAAAAAIAAAAAAAAAABAIAIY4GwDiaTEA6X46APeVRAD/SyIA0gAAABIAAAAA
173 AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAgICBT8/P4asrKz3
174 0dHR//39/f/z8/P/paWl5gUFBVkAAAACAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABIJAKUxFgD6bTMA9no4AP9uLwD/
175 KxIAxAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAHBwcO
176 QUFBmpqamv+pqan/+Pj4/7GxsfIXFxeBAAAABAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABAHAMogDgD/
177 WSkA/zwaAPcuEwCyAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
178 AAAAAAEBAQMnJydWUFBQ85aWlvqoqKjfKioqrQEBAQUAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
179 AAAAAAsFAOUXCQD6IA4AwgQCADMAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
180 AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAgICBBR0dHmi4uLnACAgIHAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
181 AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAgDAMwFAgA9AAAABAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAE
182 AAAACQAAABAAAAAYAAAAIAAAACoAAAAxAAAANgAAADkAAAA4AQEBOQAAAC8AAAAnAAAAHQAAABUAAAAO
183 AAAACgAAAAsAAAAPAAAAFwAAACAAAAAqAAAAMQAAADQAAAAzAAAALQAAACQAAAAbAAAAEgAAAAsAAAAA
184 AAAAAAAAAAQAAAAJAAAAEAAAABgAAAAgAAAAKgAAADEAAAA2AAAAOQAAADgAAAA1AAAALwAAACcAAAAd
185 AAAAFQAAAA4AAAAKAAAACwAAAA8AAAAXAAAAIAAAACoAAAAxAAAANAAAADMAAAAtAAAAJAAAABsAAAAS
186 AAAACwAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
187 AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
188 AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
189 AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
190 AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA0BAAADAAAAAQAgAAABAQADAAAAAQAgAAABAgADAAAABAAA
191 EKoBAwADAAAAAQABAAABBgADAAAAAQACAAABEQAEAAAAAQAAAAgBEgADAAAAAQABAAABFQADAAAAAQAE
192 AAABFgADAAAAAQD8AAABFwAEAAAAAQAAEAABHAADAAAAAQABAAABUgADAAAAAQABAAABUwADAAAABAAA
193 ELIAAAAAAAgACAAIAAgAAQABAAEAAQ</bytes>
194 </object>
195 </object>
196 </object>
197 <object class="NSArray">
198 <bool key="EncodedWithXMLCoder">YES</bool>
199 <reference ref="8"/>
200 <object class="NSBitmapImageRep">
201 <object class="NSData" key="NSTIFFRepresentation">
202 <bytes key="NS.bytes">TU0AKgAACQgAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
203 AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
204 AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
205 AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
206 AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
207 AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABAQEFgwMDCQJCQkcAAAABwAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
208 AAAAAAAAAAIAAAADAQEBAQEBAQEAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAeHh5D
209 cHBwqaOjo9+VlZXYVVVVjBAQECIAAAAAAAAAAAAAAAACAgIEJiYmR25uboZ5eXmKUVFRdwQEBA8AAAAA
210 AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAygoKE+0tLTZ9PT0/+vr6//Ozs7/tLS0/0RERL8GBgYS
211 AAAAAAEBAQNGRkaFnZ2d7Nzc3P/Gxsb/XFxcnwAAAAkAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAB
212 KSkpT7W1td/+/v7/29vb/5OTlP9KSkrWKioqlxwcHJYWFhZNAAAAADg4OGGpqan839/f/7q6uv9paWm7
213 ExMTFQAAAAAbGxslDQ0NFgAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAFBQUPiYmJte3t7f/b29v/lpaX/zU0MfMPDw9I
214 BAQEDQAAAAQHBwcbDQ0NDXx8fL/c3Nz/3d3d/2JiYuEWFhYbAAAAADIyMjpvb2/LGhoaTAAAAAAAAAAA
215 AAAAAA0NDRRTU1N4qamp9J+fn/+Dg4T/UlBP/iASBe8YDQJjAQIDAwAAAAAAAAAAHx8fH46Ojtb29vb/
216 ysrK+09PT9cAAAAzPz8/RqSkpOOVlZX/GxsbaQAAAAAHBwcOTk5OZKqqqsL09PT4vLy8/1paWvs6Ojrl
217 EgkD7jsbAPNqMwPiLx0KYgAAAgIAAAAABgYGB3h4eM3w8PD/5OTk95qamtxsbGzZqamp6djY2P+urq7+
218 GBgYWgAAAAAiIiJLs7Oz7P/////m5ub/o6Oj/yAgIM4VFRVnAwEBeDUYANN5OwDshEQDzSUYCUMBAgIC
219 FRUVYXV1de7b29v/9PT0//Ly8vrf39/5+fn5/+/v7/+Dg4PcCAgIJwAAAAAODg4ebm5u0NfX1/+5ubn/
220 XFxc+BEREU0AAAAAAQEBAw0JBVQ+IAG3fT8A4Y9MArooHA52bm9v3Lu7u/+0tLT/7e3t//v7+//9/f3/
221 3t7e/5iYmOsgICBiAAAAAQAAAAAAAAAAFBQUKVZWVtFubm7/JycnvAQEBBIAAAAAAAAAAAAAAAAMBgBC
222 PyAApGs3AN6Hc1rtuLm6/ry9vv+urq7/WFhY0mNjY8JcXFzMTExMrSMjI1YAAAADAAAAAAAAAAAAAAAA
223 AAAAABAQECgeHh6yCgoKPwAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABAAAS3NpXd6xsK//qamq/6uqqvU+Pz+t
224 BAQEHBERERESEhISBgYGBgAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAFBQUTAAAAAAAAAAAAAAAA
225 AAAAAAAAAAAAAAAZSElJiK2urvqVlpf/s6yl/nRWOOMkEwFlAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
226 AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAACxdXV2asrKy+4aGhv+tra7x
227 Uz0q13U4AOCHQwDJIxEAVwAAAAEAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
228 AAAAAAAAAAACAgIEDQ0NSnFxcb6srKz/dHR0/7KysukpKSpmDQQAXUYjAMh9PADrhT8A4TEXAHwAAAAE
229 AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAUFBQ/bGxs1u3t7f9vb2//
230 vr6+9jY2NnEAAAADAAAABBAJAHNGIQDmfzoA9og+APkxFgCLAQAABgAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
231 AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAEBAQVOTk6YuLi4//b29v/Z2dn8S0tLlwAAAAkAAAAAAAAAAAAAAAUQBwCU
232 RiAA/3Q1AP9WJQD9DgYARQAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAICAgM1NTWC
233 f39//7+/v/RPT0+tAAAAFgAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAALCgUAtCkSAP8kEAC8BgMAHQAAAAAAAAAA
234 AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAQAAAAIAAAADAAAABAAAAAUHBwcZMjIyej4+PoYDAwMfAAAAAAAAAAIAAAAB
235 AAAAAQAAAAIAAAAAAAAAFAUCAKEFAgA/AAAABAAAAAQAAAADAAAAAQAAAAAAAAAAAAAABQAAAA8AAAAZ
236 AAAAJgAAADMAAAA4AAAAOgAAADkAAAAvAAAAJQAAABcAAAAOAAAACwAAAA8AAAAaAAAAJgAAADIAAAA1
237 AAAAMgAAACcAAAAZAAAADgAAAAEAAAAAAAAAAgAAAAUAAAAIAAAADAAAABAAAAATAAAAFAAAABIAAAAQ
238 AAAADAAAAAgAAAAEAAAAAwAAAAUAAAAJAAAADQAAABEAAAASAAAAEAAAAA0AAAAIAAAABAAAAAAAAAAA
239 AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
240 AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAADgEAAAMAAAABABgAAAEBAAMAAAABABgAAAEC
241 AAMAAAAEAAAJtgEDAAMAAAABAAEAAAEGAAMAAAABAAIAAAERAAQAAAABAAAACAESAAMAAAABAAEAAAEV
242 AAMAAAABAAQAAAEWAAMAAAABBVUAAAEXAAQAAAABAAAJAAEcAAMAAAABAAEAAAFSAAMAAAABAAEAAAFT
243 AAMAAAAEAAAJvodzAAcAAAPsAAAJxgAAAAAACAAIAAgACAABAAEAAQABAAAD7GFwcGwCAAAAbW50clJH
244 QiBYWVogB9kACQAeAA8AOQANYWNzcEFQUEwAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAPbWAAEAAAAA
245 0y1hcHBsNy5SbRcoyfnHUUTQ4jsPrwAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAOclhZWgAA
246 ASwAAAAUZ1hZWgAAAUAAAAAUYlhZWgAAAVQAAAAUd3RwdAAAAWgAAAAUY2hhZAAAAXwAAAAsclRSQwAA
247 AagAAAAOZ1RSQwAAAbgAAAAOYlRSQwAAAcgAAAAOdmNndAAAAdgAAAAwbmRpbgAAAggAAAA4ZGVzYwAA
248 AkAAAABkZHNjbQAAAqQAAAD6bW1vZAAAA6AAAAAoY3BydAAAA8gAAAAkWFlaIAAAAAAAAJumAABMVQAA
249 ArBYWVogAAAAAAAANWMAAJ/rAAAZsVhZWiAAAAAAAAAlzQAAE9UAALbFWFlaIAAAAAAAAPPYAAEAAAAB
250 FghzZjMyAAAAAAABC7cAAAWW///zVwAABykAAP3X///7t////aYAAAPaAADA9mN1cnYAAAAAAAAAAQHN
251 AABjdXJ2AAAAAAAAAAEBzQAAY3VydgAAAAAAAAABAc0AAHZjZ3QAAAAAAAAAAQAA0XQAAAAAAAEAAAAA
252 0XQAAAAAAAEAAAAA0XQAAAAAAAEAAG5kaW4AAAAAAAAAMAAAqIAAAFMAAAA0QAAAqkAAACaXAAAS2wAA
253 UEAAAFRAAAIzMwACMzMAAjMzZGVzYwAAAAAAAAAKSFAgTFAzMDY1AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
254 AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAG1s
255 dWMAAAAAAAAAEgAAAAxuYk5PAAAAEgAAAOhwdFBUAAAAEgAAAOhzdlNFAAAAEgAAAOhmaUZJAAAAEgAA
256 AOhkYURLAAAAEgAAAOh6aENOAAAAEgAAAOhmckZSAAAAEgAAAOhqYUpQAAAAEgAAAOhlblVTAAAAEgAA
257 AOhwbFBMAAAAEgAAAOhwdEJSAAAAEgAAAOhlc0VTAAAAEgAAAOh6aFRXAAAAEgAAAOhydVJVAAAAEgAA
258 AOhrb0tSAAAAEgAAAOhkZURFAAAAEgAAAOhubE5MAAAAEgAAAOhpdElUAAAAEgAAAOgASABQACAATABQ
259 ADMAMAA2ADUAAG1tb2QAAAAAAAAi8AAAJpAAAAAAwxN0AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAB0ZXh0AAAAAENv
260 cHlyaWdodCBBcHBsZSwgSW5jLiwgMjAwOQA</bytes>
261 </object>
262 </object>
263 </object>
264 </object >
265 <object class="NSColor" key="NSColor">
266 <int key="NSColorSpace">3</int>
267 <bytes key="NSWhite">MCAwAA</bytes>
268 </object >
269 </object>
270 <nil key="NSTool barItemTarget"/>
271 <string key="NST oolbarItemAction">runToolbarCustomizationPalette:</string>
272 <string key="NST oolbarItemMinSize">{0, 0}</string>
273 <string key="NST oolbarItemMaxSize">{0, 0}</string>
274 <bool key="NSToo lbarItemEnabled">YES</bool>
275 <bool key="NSToo lbarItemAutovalidates">YES</bool>
276 <int key="NSTool barItemTag">-1</int>
277 <bool key="NSToo lbarIsUserRemovable">YES</bool>
278 <int key="NSTool barItemVisibilityPriority">0</int>
279 </object>
280 <object class="NSToolbar FlexibleSpaceItem" id="52444271">
281 <string key="NST oolbarItemIdentifier">NSToolbarFlexibleSpaceItem</string>
282 <string key="NST oolbarItemLabel"/>
283 <string key="NST oolbarItemPaletteLabel">Flexible Space</string>
284 <nil key="NSTool barItemToolTip"/>
285 <nil key="NSTool barItemView"/>
286 <nil key="NSTool barItemImage"/>
287 <nil key="NSTool barItemTarget"/>
288 <nil key="NSTool barItemAction"/>
289 <string key="NST oolbarItemMinSize">{1, 5}</string>
290 <string key="NST oolbarItemMaxSize">{20000, 32}</string>
291 <bool key="NSToo lbarItemEnabled">YES</bool>
292 <bool key="NSToo lbarItemAutovalidates">YES</bool>
293 <int key="NSTool barItemTag">-1</int>
294 <bool key="NSToo lbarIsUserRemovable">YES</bool>
295 <int key="NSTool barItemVisibilityPriority">0</int>
296 <object class="N SMenuItem" key="NSToolbarItemMenuFormRepresentation">
297 <bool ke y="NSIsDisabled">YES</bool>
298 <bool ke y="NSIsSeparator">YES</bool>
299 <string key="NSTitle"/>
300 <string key="NSKeyEquiv"/>
301 <int key ="NSKeyEquivModMask">1048576</int>
302 <int key ="NSMnemonicLoc">2147483647</int>
303 <object class="NSCustomResource" key="NSOnImage" id="359971663">
304 <string key="NSClassName">NSImage</string>
305 <string key="NSResourceName">NSMenuCheckmark</string>
306 </object >
307 <object class="NSCustomResource" key="NSMixedImage" id="412846030">
308 <string key="NSClassName">NSImage</string>
309 <string key="NSResourceName">NSMenuMixedState</string>
310 </object >
311 </object>
312 </object>
313 <object class="NSToolbar SeparatorItem" id="228408183">
314 <string key="NST oolbarItemIdentifier">NSToolbarSeparatorItem</string>
315 <string key="NST oolbarItemLabel"/>
316 <string key="NST oolbarItemPaletteLabel">Separator</string>
317 <nil key="NSTool barItemToolTip"/>
318 <nil key="NSTool barItemView"/>
319 <nil key="NSTool barItemImage"/>
320 <nil key="NSTool barItemTarget"/>
321 <nil key="NSTool barItemAction"/>
322 <string key="NST oolbarItemMinSize">{12, 5}</string>
323 <string key="NST oolbarItemMaxSize">{12, 1000}</string>
324 <bool key="NSToo lbarItemEnabled">YES</bool>
325 <bool key="NSToo lbarItemAutovalidates">YES</bool>
326 <int key="NSTool barItemTag">-1</int>
327 <bool key="NSToo lbarIsUserRemovable">YES</bool>
328 <int key="NSTool barItemVisibilityPriority">0</int>
329 <object class="N SMenuItem" key="NSToolbarItemMenuFormRepresentation">
330 <bool ke y="NSIsDisabled">YES</bool>
331 <bool ke y="NSIsSeparator">YES</bool>
332 <string key="NSTitle"/>
333 <string key="NSKeyEquiv"/>
334 <int key ="NSKeyEquivModMask">1048576</int>
335 <int key ="NSMnemonicLoc">2147483647</int>
336 <referen ce key="NSOnImage" ref="359971663"/>
337 <referen ce key="NSMixedImage" ref="412846030"/>
338 </object>
339 </object>
340 <object class="NSToolbar SpaceItem" id="904990067">
341 <string key="NST oolbarItemIdentifier">NSToolbarSpaceItem</string>
342 <string key="NST oolbarItemLabel"/>
343 <string key="NST oolbarItemPaletteLabel">Space</string>
344 <nil key="NSTool barItemToolTip"/>
345 <nil key="NSTool barItemView"/>
346 <nil key="NSTool barItemImage"/>
347 <nil key="NSTool barItemTarget"/>
348 <nil key="NSTool barItemAction"/>
349 <string key="NST oolbarItemMinSize">{32, 5}</string>
350 <string key="NST oolbarItemMaxSize">{32, 32}</string>
351 <bool key="NSToo lbarItemEnabled">YES</bool>
352 <bool key="NSToo lbarItemAutovalidates">YES</bool>
353 <int key="NSTool barItemTag">-1</int>
354 <bool key="NSToo lbarIsUserRemovable">YES</bool>
355 <int key="NSTool barItemVisibilityPriority">0</int>
356 <object class="N SMenuItem" key="NSToolbarItemMenuFormRepresentation">
357 <bool ke y="NSIsDisabled">YES</bool>
358 <bool ke y="NSIsSeparator">YES</bool>
359 <string key="NSTitle"/>
360 <string key="NSKeyEquiv"/>
361 <int key ="NSKeyEquivModMask">1048576</int>
362 <int key ="NSMnemonicLoc">2147483647</int>
363 <referen ce key="NSOnImage" ref="359971663"/>
364 <referen ce key="NSMixedImage" ref="412846030"/>
365 </object>
366 </object>
367 </object>
368 </object>
369 <object class="NSArray" key="NSToolbarIB AllowedItems">
370 <bool key="EncodedWithXMLCoder"> YES</bool>
371 <reference ref="228408183"/>
372 <reference ref="904990067"/>
373 <reference ref="52444271"/>
374 <reference ref="384214618"/>
375 <reference ref="1000628990"/>
376 <reference ref="933364437"/>
377 </object>
378 <object class="NSMutableArray" key="NSTo olbarIBDefaultItems">
379 <bool key="EncodedWithXMLCoder"> YES</bool>
380 <reference ref="933364437"/>
381 <reference ref="52444271"/>
382 <reference ref="1000628990"/>
383 </object>
384 <object class="NSMutableArray" key="NSTo olbarIBSelectableItems">
385 <bool key="EncodedWithXMLCoder"> YES</bool>
386 </object>
387 </object>
388 <string key="NSWindowContentMaxSize">{3.40282e+3 8, 3.40282e+38}</string>
389 <string key="NSWindowContentMinSize">{500, 250}< /string>
390 <object class="NSView" key="NSWindowView" id="77 5220953">
391 <reference key="NSNextResponder"/>
392 <int key="NSvFlags">256</int>
393 <object class="NSMutableArray" key="NSSu bviews">
394 <bool key="EncodedWithXMLCoder"> YES</bool>
395 <object class="NSSplitView" id=" 8907081">
396 <reference key="NSNextRe sponder" ref="775220953"/>
397 <int key="NSvFlags">274< /int>
398 <object class="NSMutable Array" key="NSSubviews">
399 <bool key="Encod edWithXMLCoder">YES</bool>
400 <object class="N SScrollView" id="251317961">
401 <referen ce key="NSNextResponder" ref="8907081"/>
402 <int key ="NSvFlags">274</int>
403 <object class="NSMutableArray" key="NSSubviews">
404 <bool key="EncodedWithXMLCoder">YES</bool>
405 <object class="NSClipView" id="764939157">
406 <reference key="NSNextResponder" ref="251317961"/>
407 <int key="NSvFlags">2304</int>
408 <object class="NSMutableArray" key="NSSubviews">
409 <bool key="EncodedWithXMLCoder">YES</bool>
410 <object class="NSTableView" id="580246752">
411 <reference key="NSNextResponder" ref="764939157"/>
412 <int key="NSvFlags">274</int>
413 <string key="NSFrameSize">{142, 576}</string>
414 <reference key="NSSuperview" ref="764939157"/>
415 <bool key="NSEnabled">YES</bool>
416 <object class="NSTableHeaderView" key="NSHeaderView" id= "957958095">
417 <reference key="NSNextResponder" ref="562519281" />
418 <int key="NSvFlags">256</int>
419 <string key="NSFrameSize">{142, 17}</string>
420 <reference key="NSSuperview" ref="562519281"/>
421 <reference key="NSTableView" ref="580246752"/>
422 </object>
423 <object class="_NSCornerView" key="NSCornerView" id="572 124881">
424 <reference key="NSNextResponder" ref="251317961" />
425 <int key="NSvFlags">-2147483392</int>
426 <string key="NSFrame">{{-26, 0}, {16, 17}}</stri ng>
427 <reference key="NSSuperview" ref="251317961"/>
428 </object>
429 <object class="NSMutableArray" key="NSTableColumns">
430 <bool key="EncodedWithXMLCoder">YES</bool>
431 <object class="NSTableColumn" id="1069362144">
432 <string key="NSIdentifier">name</string>
433 <double key="NSWidth">1.390000e+02</doub le>
434 <double key="NSMinWidth">2.000000e+01</d ouble>
435 <double key="NSMaxWidth">1.000000e+04</d ouble>
436 <object class="NSTableHeaderCell" key="N SHeaderCell">
437 <int key="NSCellFlags">75628096< /int>
438 <int key="NSCellFlags2">2048</in t>
439 <string key="NSContents">Group</ string>
440 <object class="NSFont" key="NSSu pport" id="26">
441 <string key="NSName">Luc idaGrande</string>
442 <double key="NSSize">1.1 00000e+01</double>
443 <int key="NSfFlags">3100 </int>
444 </object>
445 <object class="NSColor" key="NSB ackgroundColor">
446 <int key="NSColorSpace"> 3</int>
447 <bytes key="NSWhite">MC4 zMzMzMzI5OQA</bytes>
448 </object>
449 <object class="NSColor" key="NST extColor" id="317609481">
450 <int key="NSColorSpace"> 6</int>
451 <string key="NSCatalogNa me">System</string>
452 <string key="NSColorName ">headerTextColor</string>
453 <object class="NSColor" key="NSColor" id="420147826">
454 <int key="NSColo rSpace">3</int>
455 <bytes key="NSWh ite">MAA</bytes>
456 </object>
457 </object>
458 </object>
459 <object class="NSTextFieldCell" key="NSD ataCell" id="987232547">
460 <int key="NSCellFlags">337772096 </int>
461 <int key="NSCellFlags2">133120</ int>
462 <string key="NSContents">Text Ce ll</string>
463 <reference key="NSSupport" ref=" 26"/>
464 <reference key="NSControlView" r ef="580246752"/>
465 <object class="NSColor" key="NSB ackgroundColor" id="774691543">
466 <int key="NSColorSpace"> 6</int>
467 <string key="NSCatalogNa me">System</string>
468 <string key="NSColorName ">controlBackgroundColor</string>
469 <object class="NSColor" key="NSColor">
470 <int key="NSColo rSpace">3</int>
471 <bytes key="NSWh ite">MC42NjY2NjY2OQA</bytes>
472 </object>
473 </object>
474 <object class="NSColor" key="NST extColor" id="220007638">
475 <int key="NSColorSpace"> 6</int>
476 <string key="NSCatalogNa me">System</string>
477 <string key="NSColorName ">controlTextColor</string>
478 <reference key="NSColor" ref="420147826"/>
479 </object>
480 </object>
481 <int key="NSResizingMask">1</int>
482 <bool key="NSIsResizeable">YES</bool>
483 <reference key="NSTableView" ref="580246 752"/>
484 </object>
485 </object>
486 <double key="NSIntercellSpacingWidth">3.000000e+00</doub le>
487 <double key="NSIntercellSpacingHeight">2.000000e+00</dou ble>
488 <object class="NSColor" key="NSBackgroundColor">
489 <int key="NSColorSpace">6</int>
490 <string key="NSCatalogName">System</string>
491 <string key="NSColorName">_sourceListBackgroundC olor</string>
492 <object class="NSColor" key="NSColor">
493 <int key="NSColorSpace">1</int>
494 <bytes key="NSRGB">MC44MzkyMTU3IDAuODY2N jY2NjcgMC44OTgwMzkyMgA</bytes>
495 </object>
496 </object>
497 <object class="NSColor" key="NSGridColor" id="173030864" >
498 <int key="NSColorSpace">6</int>
499 <string key="NSCatalogName">System</string>
500 <string key="NSColorName">gridColor</string>
501 <object class="NSColor" key="NSColor">
502 <int key="NSColorSpace">3</int>
503 <bytes key="NSWhite">MC41AA</bytes>
504 </object>
505 </object>
506 <double key="NSRowHeight">1.600000e+01</double>
507 <int key="NSTvFlags">-767557632</int>
508 <int key="NSColumnAutoresizingStyle">4</int>
509 <int key="NSDraggingSourceMaskForLocal">15</int>
510 <int key="NSDraggingSourceMaskForNonLocal">0</int>
511 <bool key="NSAllowsTypeSelect">YES</bool>
512 <int key="NSTableViewSelectionHighlightStyle">1</int>
513 </object>
514 </object>
515 <string key="NSFrame">{{1, 17}, {142, 576}}</string>
516 <reference key="NSSuperview" ref="251317961"/>
517 <reference key="NSNextKeyView" ref="580246752"/>
518 <reference key="NSDocView" ref="580246752"/>
519 <reference key="NSBGColor" ref="774691543"/>
520 <int key="NScvFlags">4</int>
521 </object>
522 <object class="NSScroller" id="865256551">
523 <reference key="NSNextResponder" ref="251317961"/>
524 <int key="NSvFlags">-2147483392</int>
525 <string key="NSFrame">{{224, 1}, {15, 133}}</string>
526 <reference key="NSSuperview" ref="251317961"/>
527 <reference key="NSTarget" ref="251317961"/>
528 <string key="NSAction">_doScroller:</string>
529 <double key="NSPercent">9.977827e-01</double>
530 </object>
531 <object class="NSScroller" id="752357220">
532 <reference key="NSNextResponder" ref="251317961"/>
533 <int key="NSvFlags">-2147483392</int>
534 <string key="NSFrame">{{-100, -100}, {223, 15}}</string>
535 <reference key="NSSuperview" ref="251317961"/>
536 <int key="NSsFlags">1</int>
537 <reference key="NSTarget" ref="251317961"/>
538 <string key="NSAction">_doScroller:</string>
539 <double key="NSPercent">9.958159e-01</double>
540 </object>
541 <object class="NSClipView" id="562519281">
542 <reference key="NSNextResponder" ref="251317961"/>
543 <int key="NSvFlags">2304</int>
544 <object class="NSMutableArray" key="NSSubviews">
545 <bool key="EncodedWithXMLCoder">YES</bool>
546 <reference ref="957958095"/>
547 </object>
548 <string key="NSFrame">{{1, 0}, {142, 17}}</string>
549 <reference key="NSSuperview" ref="251317961"/>
550 <reference key="NSNextKeyView" ref="957958095"/>
551 <reference key="NSDocView" ref="957958095"/>
552 <reference key="NSBGColor" ref="774691543"/>
553 <int key="NScvFlags">4</int>
554 </object>
555 <reference ref="572124881"/>
556 </object >
557 <string key="NSFrameSize">{144, 594}</string>
558 <referen ce key="NSSuperview" ref="8907081"/>
559 <referen ce key="NSNextKeyView" ref="764939157"/>
560 <int key ="NSsFlags">530</int>
561 <referen ce key="NSVScroller" ref="865256551"/>
562 <referen ce key="NSHScroller" ref="752357220"/>
563 <referen ce key="NSContentView" ref="764939157"/>
564 <referen ce key="NSHeaderClipView" ref="562519281"/>
565 <referen ce key="NSCornerView" ref="572124881"/>
566 <bytes k ey="NSScrollAmts">QSAAAEEgAABBkAAAQZAAAA</bytes>
567 </object>
568 <object class="N SScrollView" id="111232465">
569 <referen ce key="NSNextResponder" ref="8907081"/>
570 <int key ="NSvFlags">274</int>
571 <object class="NSMutableArray" key="NSSubviews">
572 <bool key="EncodedWithXMLCoder">YES</bool>
573 <object class="NSClipView" id="416243018">
574 <reference key="NSNextResponder" ref="111232465"/>
575 <int key="NSvFlags">2304</int>
576 <object class="NSMutableArray" key="NSSubviews">
577 <bool key="EncodedWithXMLCoder">YES</bool>
578 <object class="NSOutlineView" id="105944579">
579 <reference key="NSNextResponder" ref="416243018"/>
580 <int key="NSvFlags">256</int>
581 <string key="NSFrameSize">{543, 576}</string>
582 <reference key="NSSuperview" ref="416243018"/>
583 <bool key="NSEnabled">YES</bool>
584 <object class="NSTableHeaderView" key="NSHeaderView" id= "833839723">
585 <reference key="NSNextResponder" ref="682782591" />
586 <int key="NSvFlags">256</int>
587 <string key="NSFrameSize">{543, 17}</string>
588 <reference key="NSSuperview" ref="682782591"/>
589 <reference key="NSTableView" ref="105944579"/>
590 </object>
591 <object class="_NSCornerView" key="NSCornerView" id="401 707793">
592 <reference key="NSNextResponder" ref="111232465" />
593 <int key="NSvFlags">-2147483392</int>
594 <string key="NSFrame">{{-26, 0}, {16, 17}}</stri ng>
595 <reference key="NSSuperview" ref="111232465"/>
596 </object>
597 <object class="NSMutableArray" key="NSTableColumns">
598 <bool key="EncodedWithXMLCoder">YES</bool>
599 <object class="NSTableColumn" id="502561775">
600 <string key="NSIdentifier">title</string >
601 <double key="NSWidth">3.210000e+02</doub le>
602 <double key="NSMinWidth">1.600000e+01</d ouble>
603 <double key="NSMaxWidth">1.000000e+03</d ouble>
604 <object class="NSTableHeaderCell" key="N SHeaderCell">
605 <int key="NSCellFlags">75628096< /int>
606 <int key="NSCellFlags2">2048</in t>
607 <string key="NSContents">Title</ string>
608 <reference key="NSSupport" ref=" 26"/>
609 <object class="NSColor" key="NSB ackgroundColor" id="41737130">
610 <int key="NSColorSpace"> 3</int>
611 <bytes key="NSWhite">MC4 zMzMzMzI5OQA</bytes>
612 </object>
613 <reference key="NSTextColor" ref ="317609481"/>
614 </object>
615 <object class="NSTextFieldCell" key="NSD ataCell" id="485613605">
616 <int key="NSCellFlags">337772096 </int>
617 <int key="NSCellFlags2">133120</ int>
618 <string key="NSContents">Text Ce ll</string>
619 <reference key="NSSupport" ref=" 26"/>
620 <reference key="NSControlView" r ef="105944579"/>
621 <reference key="NSBackgroundColo r" ref="774691543"/>
622 <reference key="NSTextColor" ref ="220007638"/>
623 </object>
624 <int key="NSResizingMask">3</int>
625 <bool key="NSIsResizeable">YES</bool>
626 <bool key="NSIsEditable">YES</bool>
627 <reference key="NSTableView" ref="105944 579"/>
628 </object>
629 <object class="NSTableColumn" id="930615590">
630 <string key="NSIdentifier">url</string>
631 <double key="NSWidth">2.160000e+02</doub le>
632 <double key="NSMinWidth">4.000000e+01</d ouble>
633 <double key="NSMaxWidth">1.000000e+03</d ouble>
634 <object class="NSTableHeaderCell" key="N SHeaderCell">
635 <int key="NSCellFlags">75628096< /int>
636 <int key="NSCellFlags2">2048</in t>
637 <string key="NSContents">URL</st ring>
638 <reference key="NSSupport" ref=" 26"/>
639 <reference key="NSBackgroundColo r" ref="41737130"/>
640 <reference key="NSTextColor" ref ="317609481"/>
641 </object>
642 <object class="NSTextFieldCell" key="NSD ataCell" id="294074504">
643 <int key="NSCellFlags">337772096 </int>
644 <int key="NSCellFlags2">133120</ int>
645 <string key="NSContents">Text Ce ll</string>
646 <reference key="NSSupport" ref=" 26"/>
647 <reference key="NSControlView" r ef="105944579"/>
648 <reference key="NSBackgroundColo r" ref="774691543"/>
649 <reference key="NSTextColor" ref ="220007638"/>
650 </object>
651 <int key="NSResizingMask">3</int>
652 <bool key="NSIsResizeable">YES</bool>
653 <bool key="NSIsEditable">YES</bool>
654 <reference key="NSTableView" ref="105944 579"/>
655 </object>
656 </object>
657 <double key="NSIntercellSpacingWidth">3.000000e+00</doub le>
658 <double key="NSIntercellSpacingHeight">2.000000e+00</dou ble>
659 <object class="NSColor" key="NSBackgroundColor" id="4979 39779">
660 <int key="NSColorSpace">3</int>
661 <bytes key="NSWhite">MQA</bytes>
662 </object>
663 <reference key="NSGridColor" ref="173030864"/>
664 <double key="NSRowHeight">1.600000e+01</double>
665 <int key="NSTvFlags">-608174080</int>
666 <string key="NSAutosaveName">bookmarks</string>
667 <int key="NSColumnAutoresizingStyle">5</int>
668 <int key="NSDraggingSourceMaskForLocal">15</int>
669 <int key="NSDraggingSourceMaskForNonLocal">0</int>
670 <bool key="NSAllowsTypeSelect">YES</bool>
671 </object>
672 </object>
673 <string key="NSFrame">{{1, 17}, {543, 576}}</string>
674 <reference key="NSSuperview" ref="111232465"/>
675 <reference key="NSNextKeyView" ref="105944579"/>
676 <reference key="NSDocView" ref="105944579"/>
677 <reference key="NSBGColor" ref="774691543"/>
678 <int key="NScvFlags">4</int>
679 </object>
680 <object class="NSScroller" id="585875894">
681 <reference key="NSNextResponder" ref="111232465"/>
682 <int key="NSvFlags">-2147483392</int>
683 <string key="NSFrame">{{224, 17}, {15, 102}}</string>
684 <reference key="NSSuperview" ref="111232465"/>
685 <reference key="NSTarget" ref="111232465"/>
686 <string key="NSAction">_doScroller:</string>
687 <double key="NSCurValue">3.700000e+01</double>
688 <double key="NSPercent">1.390978e-01</double>
689 </object>
690 <object class="NSScroller" id="1062246906">
691 <reference key="NSNextResponder" ref="111232465"/>
692 <int key="NSvFlags">-2147483392</int>
693 <string key="NSFrame">{{-100, -100}, {223, 15}}</string>
694 <reference key="NSSuperview" ref="111232465"/>
695 <int key="NSsFlags">1</int>
696 <reference key="NSTarget" ref="111232465"/>
697 <string key="NSAction">_doScroller:</string>
698 <double key="NSPercent">5.714286e-01</double>
699 </object>
700 <object class="NSClipView" id="682782591">
701 <reference key="NSNextResponder" ref="111232465"/>
702 <int key="NSvFlags">2304</int>
703 <object class="NSMutableArray" key="NSSubviews">
704 <bool key="EncodedWithXMLCoder">YES</bool>
705 <reference ref="833839723"/>
706 </object>
707 <string key="NSFrame">{{1, 0}, {543, 17}}</string>
708 <reference key="NSSuperview" ref="111232465"/>
709 <reference key="NSNextKeyView" ref="833839723"/>
710 <reference key="NSDocView" ref="833839723"/>
711 <reference key="NSBGColor" ref="774691543"/>
712 <int key="NScvFlags">4</int>
713 </object>
714 <reference ref="401707793"/>
715 </object >
716 <string key="NSFrame">{{145, 0}, {545, 594}}</string>
717 <referen ce key="NSSuperview" ref="8907081"/>
718 <referen ce key="NSNextKeyView" ref="416243018"/>
719 <int key ="NSsFlags">530</int>
720 <referen ce key="NSVScroller" ref="585875894"/>
721 <referen ce key="NSHScroller" ref="1062246906"/>
722 <referen ce key="NSContentView" ref="416243018"/>
723 <referen ce key="NSHeaderClipView" ref="682782591"/>
724 <referen ce key="NSCornerView" ref="401707793"/>
725 <bytes k ey="NSScrollAmts">QSAAAEEgAABBkAAAQZAAAA</bytes>
726 </object>
727 </object>
728 <string key="NSFrame">{{ -1, -2}, {690, 594}}</string>
729 <reference key="NSSuperv iew" ref="775220953"/>
730 <bool key="NSIsVertical" >YES</bool>
731 <int key="NSDividerStyle ">2</int>
732 </object>
733 </object>
734 <string key="NSFrameSize">{689, 592}</st ring>
735 <reference key="NSSuperview"/>
736 </object>
737 <string key="NSScreenRect">{{0, 0}, {2560, 1578} }</string>
738 <string key="NSMinSize">{500, 272}</string>
739 <string key="NSMaxSize">{3.40282e+38, 3.40282e+3 8}</string>
740 <string key="NSFrameAutosaveName">bookmark_manag er</string>
741 </object>
742 <object class="NSCustomObject" id="221366305">
743 <string key="NSClassName">BookmarkTreeController </string>
744 </object>
745 <object class="NSCustomObject" id="506845861">
746 <string key="NSClassName">BookmarkGroupsControll er</string>
747 </object>
748 <object class="NSCustomView" id="372717701">
749 <nil key="NSNextResponder"/>
750 <int key="NSvFlags">268</int>
751 <object class="NSMutableArray" key="NSSubviews">
752 <bool key="EncodedWithXMLCoder">YES</boo l>
753 <object class="NSSearchField" id="159839 204">
754 <reference key="NSNextResponder" ref="372717701"/>
755 <int key="NSvFlags">268</int>
756 <string key="NSFrame">{{38, 102} , {165, 22}}</string>
757 <reference key="NSSuperview" ref ="372717701"/>
758 <bool key="NSEnabled">YES</bool>
759 <object class="NSSearchFieldCell " key="NSCell" id="1043792166">
760 <int key="NSCellFlags">3 43014976</int>
761 <int key="NSCellFlags2"> 268436480</int>
762 <string key="NSContents" />
763 <object class="NSFont" k ey="NSSupport">
764 <string key="NSN ame">LucidaGrande</string>
765 <double key="NSS ize">1.300000e+01</double>
766 <int key="NSfFla gs">1044</int>
767 </object>
768 <string key="NSPlacehold erString">Search</string>
769 <reference key="NSContro lView" ref="159839204"/>
770 <bool key="NSDrawsBackgr ound">YES</bool>
771 <int key="NSTextBezelSty le">1</int>
772 <object class="NSColor" key="NSBackgroundColor">
773 <int key="NSColo rSpace">6</int>
774 <string key="NSC atalogName">System</string>
775 <string key="NSC olorName">textBackgroundColor</string>
776 <reference key=" NSColor" ref="497939779"/>
777 </object>
778 <reference key="NSTextCo lor" ref="220007638"/>
779 <object class="NSButtonC ell" key="NSSearchButtonCell">
780 <int key="NSCell Flags">130560</int>
781 <int key="NSCell Flags2">0</int>
782 <string key="NSC ontents">search</string>
783 <string key="NSA ction">_searchFieldSearch:</string>
784 <reference key=" NSTarget" ref="1043792166"/>
785 <reference key=" NSControlView" ref="159839204"/>
786 <int key="NSButt onFlags">138690815</int>
787 <int key="NSButt onFlags2">0</int>
788 <string key="NSK eyEquivalent"/>
789 <int key="NSPeri odicDelay">400</int>
790 <int key="NSPeri odicInterval">75</int>
791 </object>
792 <object class="NSButtonC ell" key="NSCancelButtonCell">
793 <int key="NSCell Flags">130560</int>
794 <int key="NSCell Flags2">0</int>
795 <string key="NSC ontents">clear</string>
796 <object class="N SMutableArray" key="NSAccessibilityOverriddenAttributes">
797 <bool ke y="EncodedWithXMLCoder">YES</bool>
798 <object class="NSMutableDictionary">
799 <bool key="EncodedWithXMLCoder">YES</bool>
800 <object class="NSMutableArray" key="dict.sortedKeys">
801 <bool key="EncodedWithXMLCoder">YES</bool>
802 <string>AXDescription</string>
803 <string>NSAccessibilityEncodedAttributesValueType</string>
804 </object>
805 <object class="NSMutableArray" key="dict.values">
806 <bool key="EncodedWithXMLCoder">YES</bool>
807 <string>cancel</string>
808 <integer value="1"/>
809 </object>
810 </object >
811 </object>
812 <string key="NSA ction">_searchFieldCancel:</string>
813 <reference key=" NSTarget" ref="1043792166"/>
814 <reference key=" NSControlView" ref="159839204"/>
815 <int key="NSButt onFlags">138690815</int>
816 <int key="NSButt onFlags2">0</int>
817 <string key="NSK eyEquivalent"/>
818 <int key="NSPeri odicDelay">400</int>
819 <int key="NSPeri odicInterval">75</int>
820 </object>
821 <int key="NSMaximumRecen ts">10</int>
822 <bytes key="NSSearchFiel dFlags">CAAAAA</bytes>
823 </object>
824 </object>
825 </object>
826 <string key="NSFrameSize">{277, 169}</string>
827 <string key="NSClassName">NSView</string>
828 </object>
829 </object>
830 <object class="IBObjectContainer" key="IBDocument.Objects">
831 <object class="NSMutableArray" key="connectionRecords">
832 <bool key="EncodedWithXMLCoder">YES</bool>
833 <object class="IBConnectionRecord">
834 <object class="IBOutletConnection" key=" connection">
835 <string key="label">dataSource</ string>
836 <reference key="source" ref="105 944579"/>
837 <reference key="destination" ref ="221366305"/>
838 </object>
839 <int key="connectionID">34</int>
840 </object>
841 <object class="IBConnectionRecord">
842 <object class="IBOutletConnection" key=" connection">
843 <string key="label">delegate</st ring>
844 <reference key="source" ref="580 246752"/>
845 <reference key="destination" ref ="506845861"/>
846 </object>
847 <int key="connectionID">36</int>
848 </object>
849 <object class="IBConnectionRecord">
850 <object class="IBOutletConnection" key=" connection">
851 <string key="label">delegate</st ring>
852 <reference key="source" ref="105 944579"/>
853 <reference key="destination" ref ="221366305"/>
854 </object>
855 <int key="connectionID">39</int>
856 </object>
857 <object class="IBConnectionRecord">
858 <object class="IBOutletConnection" key=" connection">
859 <string key="label">window</stri ng>
860 <reference key="source" ref="100 1"/>
861 <reference key="destination" ref ="801612057"/>
862 </object>
863 <int key="connectionID">40</int>
864 </object>
865 <object class="IBConnectionRecord">
866 <object class="IBOutletConnection" key=" connection">
867 <string key="label">delegate</st ring>
868 <reference key="source" ref="801 612057"/>
869 <reference key="destination" ref ="1001"/>
870 </object>
871 <int key="connectionID">41</int>
872 </object>
873 <object class="IBConnectionRecord">
874 <object class="IBOutletConnection" key=" connection">
875 <string key="label">delegate</st ring>
876 <reference key="source" ref="104 6399320"/>
877 <reference key="destination" ref ="1001"/>
878 </object>
879 <int key="connectionID">47</int>
880 </object>
881 <object class="IBConnectionRecord">
882 <object class="IBActionConnection" key=" connection">
883 <string key="label">searchFieldC hanged:</string>
884 <reference key="source" ref="100 1"/>
885 <reference key="destination" ref ="159839204"/>
886 </object>
887 <int key="connectionID">48</int>
888 </object>
889 <object class="IBConnectionRecord">
890 <object class="IBOutletConnection" key=" connection">
891 <string key="label">groupsTable_ </string>
892 <reference key="source" ref="100 1"/>
893 <reference key="destination" ref ="580246752"/>
894 </object>
895 <int key="connectionID">49</int>
896 </object>
897 <object class="IBConnectionRecord">
898 <object class="IBOutletConnection" key=" connection">
899 <string key="label">treeControll er_</string>
900 <reference key="source" ref="100 1"/>
901 <reference key="destination" ref ="221366305"/>
902 </object>
903 <int key="connectionID">51</int>
904 </object>
905 <object class="IBConnectionRecord">
906 <object class="IBOutletConnection" key=" connection">
907 <string key="label">toolbarSearc hView_</string>
908 <reference key="source" ref="100 1"/>
909 <reference key="destination" ref ="159839204"/>
910 </object>
911 <int key="connectionID">52</int>
912 </object>
913 <object class="IBConnectionRecord">
914 <object class="IBOutletConnection" key=" connection">
915 <string key="label">outline_</st ring>
916 <reference key="source" ref="221 366305"/>
917 <reference key="destination" ref ="105944579"/>
918 </object>
919 <int key="connectionID">53</int>
920 </object>
921 <object class="IBConnectionRecord">
922 <object class="IBOutletConnection" key=" connection">
923 <string key="label">groupsTable_ </string>
924 <reference key="source" ref="506 845861"/>
925 <reference key="destination" ref ="580246752"/>
926 </object>
927 <int key="connectionID">54</int>
928 </object>
929 <object class="IBConnectionRecord">
930 <object class="IBOutletConnection" key=" connection">
931 <string key="label">dataSource</ string>
932 <reference key="source" ref="580 246752"/>
933 <reference key="destination" ref ="506845861"/>
934 </object>
935 <int key="connectionID">56</int>
936 </object>
937 <object class="IBConnectionRecord">
938 <object class="IBActionConnection" key=" connection">
939 <string key="label">tableClicked :</string>
940 <reference key="source" ref="506 845861"/>
941 <reference key="destination" ref ="580246752"/>
942 </object>
943 <int key="connectionID">57</int>
944 </object>
945 <object class="IBConnectionRecord">
946 <object class="IBOutletConnection" key=" connection">
947 <string key="label">groupsContro ller_</string>
948 <reference key="source" ref="100 1"/>
949 <reference key="destination" ref ="506845861"/>
950 </object>
951 <int key="connectionID">58</int>
952 </object>
953 <object class="IBConnectionRecord">
954 <object class="IBOutletConnection" key=" connection">
955 <string key="label">manager_</st ring>
956 <reference key="source" ref="221 366305"/>
957 <reference key="destination" ref ="1001"/>
958 </object>
959 <int key="connectionID">59</int>
960 </object>
961 <object class="IBConnectionRecord">
962 <object class="IBOutletConnection" key=" connection">
963 <string key="label">manager_</st ring>
964 <reference key="source" ref="506 845861"/>
965 <reference key="destination" ref ="1001"/>
966 </object>
967 <int key="connectionID">60</int>
968 </object>
969 </object>
970 <object class="IBMutableOrderedSet" key="objectRecords">
971 <object class="NSArray" key="orderedObjects">
972 <bool key="EncodedWithXMLCoder">YES</boo l>
973 <object class="IBObjectRecord">
974 <int key="objectID">0</int>
975 <object class="NSArray" key="obj ect" id="904321106">
976 <bool key="EncodedWithXM LCoder">YES</bool>
977 </object>
978 <reference key="children" ref="1 000"/>
979 <nil key="parent"/>
980 </object>
981 <object class="IBObjectRecord">
982 <int key="objectID">-2</int>
983 <reference key="object" ref="100 1"/>
984 <reference key="parent" ref="904 321106"/>
985 <string type="base64-UTF8" key=" objectName">RmlsZSdzIE93bmVyA</string>
986 </object>
987 <object class="IBObjectRecord">
988 <int key="objectID">-1</int>
989 <reference key="object" ref="100 3"/>
990 <reference key="parent" ref="904 321106"/>
991 <string key="objectName">First R esponder</string>
992 </object>
993 <object class="IBObjectRecord">
994 <int key="objectID">-3</int>
995 <reference key="object" ref="100 4"/>
996 <reference key="parent" ref="904 321106"/>
997 <string key="objectName">Applica tion</string>
998 </object>
999 <object class="IBObjectRecord">
1000 <int key="objectID">1</int>
1001 <reference key="object" ref="801 612057"/>
1002 <object class="NSMutableArray" k ey="children">
1003 <bool key="EncodedWithXM LCoder">YES</bool>
1004 <reference ref="10463993 20"/>
1005 <reference ref="77522095 3"/>
1006 </object>
1007 <reference key="parent" ref="904 321106"/>
1008 </object>
1009 <object class="IBObjectRecord">
1010 <int key="objectID">3</int>
1011 <reference key="object" ref="221 366305"/>
1012 <reference key="parent" ref="904 321106"/>
1013 </object>
1014 <object class="IBObjectRecord">
1015 <int key="objectID">4</int>
1016 <reference key="object" ref="506 845861"/>
1017 <reference key="parent" ref="904 321106"/>
1018 </object>
1019 <object class="IBObjectRecord">
1020 <int key="objectID">5</int>
1021 <reference key="object" ref="372 717701"/>
1022 <object class="NSMutableArray" k ey="children">
1023 <bool key="EncodedWithXM LCoder">YES</bool>
1024 <reference ref="15983920 4"/>
1025 </object>
1026 <reference key="parent" ref="904 321106"/>
1027 </object>
1028 <object class="IBObjectRecord">
1029 <int key="objectID">6</int>
1030 <reference key="object" ref="159 839204"/>
1031 <object class="NSMutableArray" k ey="children">
1032 <bool key="EncodedWithXM LCoder">YES</bool>
1033 <reference ref="10437921 66"/>
1034 </object>
1035 <reference key="parent" ref="372 717701"/>
1036 </object>
1037 <object class="IBObjectRecord">
1038 <int key="objectID">7</int>
1039 <reference key="object" ref="104 3792166"/>
1040 <reference key="parent" ref="159 839204"/>
1041 </object>
1042 <object class="IBObjectRecord">
1043 <int key="objectID">8</int>
1044 <reference key="object" ref="104 6399320"/>
1045 <object class="NSMutableArray" k ey="children">
1046 <bool key="EncodedWithXM LCoder">YES</bool>
1047 <reference ref="93336443 7"/>
1048 <reference ref="10006289 90"/>
1049 <reference ref="38421461 8"/>
1050 <reference ref="52444271 "/>
1051 <reference ref="90499006 7"/>
1052 <reference ref="22840818 3"/>
1053 </object>
1054 <reference key="parent" ref="801 612057"/>
1055 </object>
1056 <object class="IBObjectRecord">
1057 <int key="objectID">9</int>
1058 <reference key="object" ref="775 220953"/>
1059 <object class="NSMutableArray" k ey="children">
1060 <bool key="EncodedWithXM LCoder">YES</bool>
1061 <reference ref="8907081" />
1062 </object>
1063 <reference key="parent" ref="801 612057"/>
1064 </object>
1065 <object class="IBObjectRecord">
1066 <int key="objectID">10</int>
1067 <reference key="object" ref="890 7081"/>
1068 <object class="NSMutableArray" k ey="children">
1069 <bool key="EncodedWithXM LCoder">YES</bool>
1070 <reference ref="11123246 5"/>
1071 <reference ref="25131796 1"/>
1072 </object>
1073 <reference key="parent" ref="775 220953"/>
1074 </object>
1075 <object class="IBObjectRecord">
1076 <int key="objectID">11</int>
1077 <reference key="object" ref="111 232465"/>
1078 <object class="NSMutableArray" k ey="children">
1079 <bool key="EncodedWithXM LCoder">YES</bool>
1080 <reference ref="58587589 4"/>
1081 <reference ref="10622469 06"/>
1082 <reference ref="10594457 9"/>
1083 <reference ref="83383972 3"/>
1084 </object>
1085 <reference key="parent" ref="890 7081"/>
1086 </object>
1087 <object class="IBObjectRecord">
1088 <int key="objectID">12</int>
1089 <reference key="object" ref="251 317961"/>
1090 <object class="NSMutableArray" k ey="children">
1091 <bool key="EncodedWithXM LCoder">YES</bool>
1092 <reference ref="95795809 5"/>
1093 <reference ref="86525655 1"/>
1094 <reference ref="75235722 0"/>
1095 <reference ref="58024675 2"/>
1096 </object>
1097 <reference key="parent" ref="890 7081"/>
1098 </object>
1099 <object class="IBObjectRecord">
1100 <int key="objectID">13</int>
1101 <reference key="object" ref="957 958095"/>
1102 <reference key="parent" ref="251 317961"/>
1103 </object>
1104 <object class="IBObjectRecord">
1105 <int key="objectID">14</int>
1106 <reference key="object" ref="865 256551"/>
1107 <reference key="parent" ref="251 317961"/>
1108 </object>
1109 <object class="IBObjectRecord">
1110 <int key="objectID">15</int>
1111 <reference key="object" ref="752 357220"/>
1112 <reference key="parent" ref="251 317961"/>
1113 </object>
1114 <object class="IBObjectRecord">
1115 <int key="objectID">16</int>
1116 <reference key="object" ref="580 246752"/>
1117 <object class="NSMutableArray" k ey="children">
1118 <bool key="EncodedWithXM LCoder">YES</bool>
1119 <reference ref="10693621 44"/>
1120 </object>
1121 <reference key="parent" ref="251 317961"/>
1122 </object>
1123 <object class="IBObjectRecord">
1124 <int key="objectID">17</int>
1125 <reference key="object" ref="106 9362144"/>
1126 <object class="NSMutableArray" k ey="children">
1127 <bool key="EncodedWithXM LCoder">YES</bool>
1128 <reference ref="98723254 7"/>
1129 </object>
1130 <reference key="parent" ref="580 246752"/>
1131 </object>
1132 <object class="IBObjectRecord">
1133 <int key="objectID">18</int>
1134 <reference key="object" ref="987 232547"/>
1135 <reference key="parent" ref="106 9362144"/>
1136 </object>
1137 <object class="IBObjectRecord">
1138 <int key="objectID">19</int>
1139 <reference key="object" ref="585 875894"/>
1140 <reference key="parent" ref="111 232465"/>
1141 </object>
1142 <object class="IBObjectRecord">
1143 <int key="objectID">20</int>
1144 <reference key="object" ref="106 2246906"/>
1145 <reference key="parent" ref="111 232465"/>
1146 </object>
1147 <object class="IBObjectRecord">
1148 <int key="objectID">21</int>
1149 <reference key="object" ref="105 944579"/>
1150 <object class="NSMutableArray" k ey="children">
1151 <bool key="EncodedWithXM LCoder">YES</bool>
1152 <reference ref="50256177 5"/>
1153 <reference ref="93061559 0"/>
1154 </object>
1155 <reference key="parent" ref="111 232465"/>
1156 </object>
1157 <object class="IBObjectRecord">
1158 <int key="objectID">22</int>
1159 <reference key="object" ref="833 839723"/>
1160 <reference key="parent" ref="111 232465"/>
1161 </object>
1162 <object class="IBObjectRecord">
1163 <int key="objectID">23</int>
1164 <reference key="object" ref="502 561775"/>
1165 <object class="NSMutableArray" k ey="children">
1166 <bool key="EncodedWithXM LCoder">YES</bool>
1167 <reference ref="48561360 5"/>
1168 </object>
1169 <reference key="parent" ref="105 944579"/>
1170 </object>
1171 <object class="IBObjectRecord">
1172 <int key="objectID">24</int>
1173 <reference key="object" ref="930 615590"/>
1174 <object class="NSMutableArray" k ey="children">
1175 <bool key="EncodedWithXM LCoder">YES</bool>
1176 <reference ref="29407450 4"/>
1177 </object>
1178 <reference key="parent" ref="105 944579"/>
1179 </object>
1180 <object class="IBObjectRecord">
1181 <int key="objectID">25</int>
1182 <reference key="object" ref="294 074504"/>
1183 <reference key="parent" ref="930 615590"/>
1184 </object>
1185 <object class="IBObjectRecord">
1186 <int key="objectID">26</int>
1187 <reference key="object" ref="485 613605"/>
1188 <reference key="parent" ref="502 561775"/>
1189 </object>
1190 <object class="IBObjectRecord">
1191 <int key="objectID">27</int>
1192 <reference key="object" ref="933 364437"/>
1193 <reference key="parent" ref="104 6399320"/>
1194 </object>
1195 <object class="IBObjectRecord">
1196 <int key="objectID">28</int>
1197 <reference key="object" ref="100 0628990"/>
1198 <reference key="parent" ref="104 6399320"/>
1199 </object>
1200 <object class="IBObjectRecord">
1201 <int key="objectID">29</int>
1202 <reference key="object" ref="384 214618"/>
1203 <reference key="parent" ref="104 6399320"/>
1204 </object>
1205 <object class="IBObjectRecord">
1206 <int key="objectID">30</int>
1207 <reference key="object" ref="524 44271"/>
1208 <reference key="parent" ref="104 6399320"/>
1209 </object>
1210 <object class="IBObjectRecord">
1211 <int key="objectID">31</int>
1212 <reference key="object" ref="904 990067"/>
1213 <reference key="parent" ref="104 6399320"/>
1214 </object>
1215 <object class="IBObjectRecord">
1216 <int key="objectID">32</int>
1217 <reference key="object" ref="228 408183"/>
1218 <reference key="parent" ref="104 6399320"/>
1219 </object>
1220 </object>
1221 </object>
1222 <object class="NSMutableDictionary" key="flattenedProper ties">
1223 <bool key="EncodedWithXMLCoder">YES</bool>
1224 <object class="NSMutableArray" key="dict.sortedK eys">
1225 <bool key="EncodedWithXMLCoder">YES</boo l>
1226 <string>-1.IBPluginDependency</string>
1227 <string>-2.IBPluginDependency</string>
1228 <string>-3.IBPluginDependency</string>
1229 <string>1.IBEditorWindowLastContentRect< /string>
1230 <string>1.IBPluginDependency</string>
1231 <string>1.IBWindowTemplateEditedContentR ect</string>
1232 <string>1.NSWindowTemplate.visibleAtLaun ch</string>
1233 <string>1.editorWindowContentRectSynchro nizationRect</string>
1234 <string>1.windowTemplate.hasMinSize</str ing>
1235 <string>1.windowTemplate.maxSize</string >
1236 <string>1.windowTemplate.minSize</string >
1237 <string>10.IBPluginDependency</string>
1238 <string>11.IBPluginDependency</string>
1239 <string>12.IBPluginDependency</string>
1240 <string>13.IBPluginDependency</string>
1241 <string>14.IBPluginDependency</string>
1242 <string>15.IBPluginDependency</string>
1243 <string>16.CustomClassName</string>
1244 <string>16.IBPluginDependency</string>
1245 <string>17.IBPluginDependency</string>
1246 <string>18.CustomClassName</string>
1247 <string>18.IBPluginDependency</string>
1248 <string>19.IBPluginDependency</string>
1249 <string>20.IBPluginDependency</string>
1250 <string>21.CustomClassName</string>
1251 <string>21.IBPluginDependency</string>
1252 <string>22.IBPluginDependency</string>
1253 <string>23.IBPluginDependency</string>
1254 <string>24.IBPluginDependency</string>
1255 <string>25.IBPluginDependency</string>
1256 <string>26.CustomClassName</string>
1257 <string>26.IBPluginDependency</string>
1258 <string>27.IBPluginDependency</string>
1259 <string>28.IBPluginDependency</string>
1260 <string>28.designableToolbarItemIdentifi er</string>
1261 <string>29.IBPluginDependency</string>
1262 <string>5.IBEditorWindowLastContentRect< /string>
1263 <string>5.IBPluginDependency</string>
1264 <string>6.IBPluginDependency</string>
1265 <string>7.IBPluginDependency</string>
1266 <string>8.IBEditorWindowLastContentRect< /string>
1267 <string>8.IBPluginDependency</string>
1268 <string>8.designableToolbarIdentifier</s tring>
1269 <string>9.IBPluginDependency</string>
1270 </object>
1271 <object class="NSMutableArray" key="dict.values" >
1272 <bool key="EncodedWithXMLCoder">YES</boo l>
1273 <string>com.apple.InterfaceBuilder.Cocoa Plugin</string>
1274 <string>com.apple.InterfaceBuilder.Cocoa Plugin</string>
1275 <string>com.apple.InterfaceBuilder.Cocoa Plugin</string>
1276 <string>{{99, 197}, {689, 592}}</string>
1277 <string>com.apple.InterfaceBuilder.Cocoa Plugin</string>
1278 <string>{{99, 197}, {689, 592}}</string>
1279 <boolean value="NO"/>
1280 <string>{{33, 99}, {480, 360}}</string>
1281 <boolean value="YES"/>
1282 <string>{3.40282e+38, 3.40282e+38}</stri ng>
1283 <string>{500, 250}</string>
1284 <string>com.apple.InterfaceBuilder.Cocoa Plugin</string>
1285 <string>com.apple.InterfaceBuilder.Cocoa Plugin</string>
1286 <string>com.apple.InterfaceBuilder.Cocoa Plugin</string>
1287 <string>com.apple.InterfaceBuilder.Cocoa Plugin</string>
1288 <string>com.apple.InterfaceBuilder.Cocoa Plugin</string>
1289 <string>com.apple.InterfaceBuilder.Cocoa Plugin</string>
1290 <string>BookmarksTableView</string>
1291 <string>com.apple.InterfaceBuilder.Cocoa Plugin</string>
1292 <string>com.apple.InterfaceBuilder.Cocoa Plugin</string>
1293 <string>ImageAndTextCell</string>
1294 <string>com.apple.InterfaceBuilder.Cocoa Plugin</string>
1295 <string>com.apple.InterfaceBuilder.Cocoa Plugin</string>
1296 <string>com.apple.InterfaceBuilder.Cocoa Plugin</string>
1297 <string>BookmarksOutlineView</string>
1298 <string>com.apple.InterfaceBuilder.Cocoa Plugin</string>
1299 <string>com.apple.InterfaceBuilder.Cocoa Plugin</string>
1300 <string>com.apple.InterfaceBuilder.Cocoa Plugin</string>
1301 <string>com.apple.InterfaceBuilder.Cocoa Plugin</string>
1302 <string>com.apple.InterfaceBuilder.Cocoa Plugin</string>
1303 <string>ImageAndTextCell</string>
1304 <string>com.apple.InterfaceBuilder.Cocoa Plugin</string>
1305 <string>com.apple.InterfaceBuilder.Cocoa Plugin</string>
1306 <string>com.apple.InterfaceBuilder.Cocoa Plugin</string>
1307 <string>search</string>
1308 <string>com.apple.InterfaceBuilder.Cocoa Plugin</string>
1309 <string>{{614, 49}, {277, 169}}</string>
1310 <string>com.apple.InterfaceBuilder.Cocoa Plugin</string>
1311 <string>com.apple.InterfaceBuilder.Cocoa Plugin</string>
1312 <string>com.apple.InterfaceBuilder.Cocoa Plugin</string>
1313 <string>{{92, 786}, {617, 0}}</string>
1314 <string>com.apple.InterfaceBuilder.Cocoa Plugin</string>
1315 <string>bookmarksToolbar</string>
1316 <string>com.apple.InterfaceBuilder.Cocoa Plugin</string>
1317 </object>
1318 </object>
1319 <object class="NSMutableDictionary" key="unlocalizedProp erties">
1320 <bool key="EncodedWithXMLCoder">YES</bool>
1321 <object class="NSArray" key="dict.sortedKeys">
1322 <bool key="EncodedWithXMLCoder">YES</boo l>
1323 </object>
1324 <object class="NSMutableArray" key="dict.values" >
1325 <bool key="EncodedWithXMLCoder">YES</boo l>
1326 </object>
1327 </object>
1328 <nil key="activeLocalization"/>
1329 <object class="NSMutableDictionary" key="localizations">
1330 <bool key="EncodedWithXMLCoder">YES</bool>
1331 <object class="NSArray" key="dict.sortedKeys">
1332 <bool key="EncodedWithXMLCoder">YES</boo l>
1333 </object>
1334 <object class="NSMutableArray" key="dict.values" >
1335 <bool key="EncodedWithXMLCoder">YES</boo l>
1336 </object>
1337 </object>
1338 <nil key="sourceID"/>
1339 <int key="maxID">60</int>
1340 </object>
1341 <object class="IBClassDescriber" key="IBDocument.Classes">
1342 <object class="NSMutableArray" key="referencedPartialCla ssDescriptions">
1343 <bool key="EncodedWithXMLCoder">YES</bool>
1344 <object class="IBPartialClassDescription">
1345 <string key="className">BookmarkGroupsCo ntroller</string>
1346 <string key="superclassName">NSObject</s tring>
1347 <object class="NSMutableDictionary" key= "actions">
1348 <string key="NS.key.0">tableClic ked:</string>
1349 <string key="NS.object.0">id</st ring>
1350 </object>
1351 <object class="NSMutableDictionary" key= "outlets">
1352 <bool key="EncodedWithXMLCoder"> YES</bool>
1353 <object class="NSMutableArray" k ey="dict.sortedKeys">
1354 <bool key="EncodedWithXM LCoder">YES</bool>
1355 <string>groupsTable_</st ring>
1356 <string>manager_</string >
1357 <string>selectedGroup_</ string>
1358 </object>
1359 <object class="NSMutableArray" k ey="dict.values">
1360 <bool key="EncodedWithXM LCoder">YES</bool>
1361 <string>NSTableView</str ing>
1362 <string>BookmarkManagerC ontroller</string>
1363 <string>id</string>
1364 </object>
1365 </object>
1366 <object class="IBClassDescriptionSource" key="sourceIdentifier" id="867038439">
1367 <string key="majorKey">IBProject Source</string>
1368 <string key="minorKey">browser/c ocoa/bookmark_groups_controller.h</string>
1369 </object>
1370 </object>
1371 <object class="IBPartialClassDescription">
1372 <string key="className">BookmarkManagerC ontroller</string>
1373 <string key="superclassName">NSWindowCon troller</string>
1374 <object class="NSMutableDictionary" key= "actions">
1375 <string key="NS.key.0">searchFie ldChanged:</string>
1376 <string key="NS.object.0">id</st ring>
1377 </object>
1378 <object class="NSMutableDictionary" key= "outlets">
1379 <bool key="EncodedWithXMLCoder"> YES</bool>
1380 <object class="NSMutableArray" k ey="dict.sortedKeys">
1381 <bool key="EncodedWithXM LCoder">YES</bool>
1382 <string>groupsController _</string>
1383 <string>groupsTable_</st ring>
1384 <string>toolbarSearchVie w_</string>
1385 <string>treeController_< /string>
1386 </object>
1387 <object class="NSMutableArray" k ey="dict.values">
1388 <bool key="EncodedWithXM LCoder">YES</bool>
1389 <string>BookmarkGroupsCo ntroller</string>
1390 <string>NSTableView</str ing>
1391 <string>NSSearchField</s tring>
1392 <string>BookmarkTreeCont roller</string>
1393 </object>
1394 </object>
1395 <object class="IBClassDescriptionSource" key="sourceIdentifier">
1396 <string key="majorKey">IBProject Source</string>
1397 <string key="minorKey">browser/c ocoa/bookmark_manager_controller.h</string>
1398 </object>
1399 </object>
1400 <object class="IBPartialClassDescription">
1401 <string key="className">BookmarkTreeCont roller</string>
1402 <string key="superclassName">NSObject</s tring>
1403 <object class="NSMutableDictionary" key= "actions">
1404 <bool key="EncodedWithXMLCoder"> YES</bool>
1405 <object class="NSMutableArray" k ey="dict.sortedKeys">
1406 <bool key="EncodedWithXM LCoder">YES</bool>
1407 <string>copy:</string>
1408 <string>cut:</string>
1409 <string>delete:</string>
1410 <string>paste:</string>
1411 </object>
1412 <object class="NSMutableArray" k ey="dict.values">
1413 <bool key="EncodedWithXM LCoder">YES</bool>
1414 <string>id</string>
1415 <string>id</string>
1416 <string>id</string>
1417 <string>id</string>
1418 </object>
1419 </object>
1420 <object class="NSMutableDictionary" key= "outlets">
1421 <bool key="EncodedWithXMLCoder"> YES</bool>
1422 <object class="NSMutableArray" k ey="dict.sortedKeys">
1423 <bool key="EncodedWithXM LCoder">YES</bool>
1424 <string>group_</string>
1425 <string>manager_</string >
1426 <string>outline_</string >
1427 </object>
1428 <object class="NSMutableArray" k ey="dict.values">
1429 <bool key="EncodedWithXM LCoder">YES</bool>
1430 <string>id</string>
1431 <string>BookmarkManagerC ontroller</string>
1432 <string>NSOutlineView</s tring>
1433 </object>
1434 </object>
1435 <object class="IBClassDescriptionSource" key="sourceIdentifier" id="706533809">
1436 <string key="majorKey">IBProject Source</string>
1437 <string key="minorKey">browser/c ocoa/bookmark_tree_controller.h</string>
1438 </object>
1439 </object>
1440 <object class="IBPartialClassDescription">
1441 <string key="className">BookmarkTreeCont roller</string>
1442 <string key="superclassName">NSObject</s tring>
1443 <object class="IBClassDescriptionSource" key="sourceIdentifier">
1444 <string key="majorKey">IBUserSou rce</string>
1445 <string key="minorKey"/>
1446 </object>
1447 </object>
1448 <object class="IBPartialClassDescription">
1449 <string key="className">BookmarksOutline View</string>
1450 <string key="superclassName">NSOutlineVi ew</string>
1451 <reference key="sourceIdentifier" ref="7 06533809"/>
1452 </object>
1453 <object class="IBPartialClassDescription">
1454 <string key="className">BookmarksOutline View</string>
1455 <string key="superclassName">NSOutlineVi ew</string>
1456 <object class="IBClassDescriptionSource" key="sourceIdentifier">
1457 <string key="majorKey">IBUserSou rce</string>
1458 <string key="minorKey"/>
1459 </object>
1460 </object>
1461 <object class="IBPartialClassDescription">
1462 <string key="className">BookmarksTableVi ew</string>
1463 <string key="superclassName">NSTableView </string>
1464 <reference key="sourceIdentifier" ref="8 67038439"/>
1465 </object>
1466 <object class="IBPartialClassDescription">
1467 <string key="className">BookmarksTableVi ew</string>
1468 <string key="superclassName">NSTableView </string>
1469 <object class="IBClassDescriptionSource" key="sourceIdentifier">
1470 <string key="majorKey">IBUserSou rce</string>
1471 <string key="minorKey"/>
1472 </object>
1473 </object>
1474 <object class="IBPartialClassDescription">
1475 <string key="className">ImageAndTextCell </string>
1476 <string key="superclassName">NSTextField Cell</string>
1477 <object class="IBClassDescriptionSource" key="sourceIdentifier">
1478 <string key="majorKey">IBProject Source</string>
1479 <string key="minorKey">../third_ party/apple/ImageAndTextCell.h</string>
1480 </object>
1481 </object>
1482 <object class="IBPartialClassDescription">
1483 <string key="className">ImageAndTextCell </string>
1484 <string key="superclassName">NSTextField Cell</string>
1485 <object class="IBClassDescriptionSource" key="sourceIdentifier">
1486 <string key="majorKey">IBUserSou rce</string>
1487 <string key="minorKey"/>
1488 </object>
1489 </object>
1490 <object class="IBPartialClassDescription">
1491 <string key="className">NSObject</string >
1492 <object class="IBClassDescriptionSource" key="sourceIdentifier">
1493 <string key="majorKey">IBProject Source</string>
1494 <string key="minorKey">browser/c ocoa/status_bubble_mac.h</string>
1495 </object>
1496 </object>
1497 <object class="IBPartialClassDescription">
1498 <string key="className">NSObject</string >
1499 <object class="IBClassDescriptionSource" key="sourceIdentifier">
1500 <string key="majorKey">IBProject Source</string>
1501 <string key="minorKey">browser/c ocoa/tab_strip_model_observer_bridge.h</string>
1502 </object>
1503 </object>
1504 <object class="IBPartialClassDescription">
1505 <string key="className">NSWindow</string >
1506 <object class="IBClassDescriptionSource" key="sourceIdentifier">
1507 <string key="majorKey">IBProject Source</string>
1508 <string key="minorKey">browser/c ocoa/nswindow_local_state.h</string>
1509 </object>
1510 </object>
1511 </object>
1512 </object>
1513 <int key="IBDocument.localizationMode">0</int>
1514 <string key="IBDocument.LastKnownRelativeProjectPath">../../chro me.xcodeproj</string>
1515 <int key="IBDocument.defaultPropertyAccessControl">3</int>
1516 </data>
1517 </archive>
OLDNEW

Powered by Google App Engine
This is Rietveld 408576698